Smještaj

Raspored sjedenja po stolovima
i
raspored noćenja po sobama.

RASPORED STOLOVA

Prezime Ime Stol Soba Noćenje Djeca
Perković Marica 1 1 DA  
Perković Tomo 1 1 DA  
Dejdar Ljubica 1 113 DA  
Dejdar Vjekoslav 1 113 DA  
Petrac Ljubica 1 2B DA  
Petrac Stjepan 1 2B DA  
Matagić Senka 1 3 DA  
Matagić Damir 1 3 DA  
Karavanić Marina 1 3B DA  
Dejdar Rajko 1 3B DA  
Gregorek Nataša 3 11A DA  
Gregorek Dražen 3 11A DA  
Gregorek Kristina 3 11A DA  
Gregorek Igor 3 11A DA  
Krpan Monika 3 9A DA  
Krpan Danijel 3 9A DA  
Krpan Karlo 3 9A DA <14g
Krpan Elena 3 9A DA <4g
Perković Ana 3 10A DA  
Perković Ivan 3 10A DA  
Trivanović Tamara 5 1B DA  
Luketić Sanjin 5 1B DA  
Matagić Iva 5 13A DA  
Mirić Domagoj 5 13A DA  
Baćan Anja 5 6A DA  
Dejdar Domagoj 5 6A DA  
Kalčić Jasenka 5   NE  
Kalčić Igor 5   NE  
Timur Ömür 5 102 DA  
Grubor Tea 14 kucica DA  
Klarić Marko 14 kucica DA  
Klarić Luka 14 kucica DA  
Crneković Ivona 14 kucica DA  
Pešić Tomislav 14 kucica DA  
Crneković Danijel 14 kucica DA  
Dragić Dejan 14 kucica DA  
Banić Vedrana 14 6B DA  
Juranović Slaven 14 6B DA  
Bertović Kruna 14 8B DA  
Beloglavec Andrija 11 4A DA  
Beloglavec Matija 11 4A DA  
Malović Stefanija 11 4A DA  
Silaj Josip 11   NE  
Silaj Ružica 11 3A DA  
Silaj Filip 11 3A DA  
Sadak Suzana 11 3A DA  
Sadak Vjekoslav 11 3A DA  
Perković Ivan 11 102 DA  
Krpan Matej 11 10A DA <14g
Janjanin Mirna 7 9B DA  
Janjanin Bojan 7 9B DA  
Janjanin Vita 7 9B DA <4g
Janjanin Luka 7 9B DA <4g
Bartolović Tonka 7 12A DA <14g
Bartolović Natko 7 12A DA <14g
Bartolović Irena 7 12A DA  
Bartolović Zvonimir 7 12A DA  
Perić Lana 7 5B DA  
Perić Vlado 7 5B DA  
Banović Ivan 9 8B DA  
Banović Dora 9 8B DA  
Bacani Matea 9 8A DA  
Beloglavec Davor 9 8A DA  
Garavi Garavi 15   NE  
Garavi Garavi 15   NE  
Garavi Garavi 15   NE  
Garavi Garavi 15   NE  
Garavi Garavi 15   NE  
Garavi Garavi 15   NE  
Garavi Garavi 15   NE  
fotograf fotograf 15   NE  
fotograf fotograf 15   NE  
vozač Ivan 9   NE  
Pribanić Krunoslav 9   NE  
Žinić Hvoje 9   NE  
Kadić Marijan 9   NE  
Hulina Mišo 9   NE  
Plahutnik Marijan 9   NE  
Lepoglavec Danijela 2 1A DA  
Sever Ivan 2 1A DA  
Jurić Elizabeta 2 2A DA  
Sever Velimir 2 2A DA  
Sever Katica 2 101 DA  
Ovčarić Ana 6 101 DA  
Prinz Valentina 6 101 DA  
Trescher Ljubica 6 112 DA  
Trescher Dieter 6 112 DA  
Trescher Luka 6 112 DA <14g
Trescher Toni 6 112 DA <14g
Trescher Tom 6 112 DA <4g
Döpfer Violeta 6 5A DA  
Döpfer Mario 6 5A DA  
Ferčec Durđica 13 7B DA  
Ferčec Vinko 13 7B DA  
Matagić Željko 0 102 DA  
Sever Dejdar Sanja 0 114 DA  
Dejdar Tomislav 0 114 DA  
Stojaković Lidija 0 4B DA  
Medić Boris 16   NE  
Medić Jasmina 16   NE  
Medić Tin 16   NE  
Medić Valentina 16   NE  
Begović Ivan 0   NE  
Antolović Josip 16   NE  
kapelan Petar 16   NE  
Karafa Sanja 12   NE  
Karafa Mario 12   NE  
Milanović Dubravko 12   NE  
Milanović Gordana 12   NE  
Lovošević Katica 8   NE  
Lovošević Miroslav 8   NE  
Mandić Zdenka 16   NE  
Kordiš Stanislav 16   NE  
Mandić Androniki 16   NE  
Dunđer Zoran 12   NE  
Šojat Valentina 12   NE  
Golinac Leon 12   NE <4g
Honjek-Golinac Vlasta 12   NE  
Golinac Danijel 12   NE  
Nemet Marina 12   NE  
Voronjecki Sunčana 12   NE  
Voronjecki Mario 12   NE  
Romić Franjo 10   NE  
Romić Gordana 10   NE  
Stojaković Željko 4   NE  
Stojaković Ana 4   NE  
Bajinac Josip 13   NE  
Bajinac Kristina 13   NE  
Bajinac Korina 13   NE <14g
Sever Željko 13   NE  
Golub Dario 13   NE  
Novoselac Stevo 8   NE  
Novoselac Marija 8   NE  
Hettich Otto 8   NE  
Hettich Olivera 8   NE  
Jurinjak Vesna 8   NE  
Jurinjak Dragan 8   NE  
Jurinjak Ana 8   NE  
Jurinjak Josip 8   NE  
Novoselac Roza 8   NE  
Novoselac Zlatko 8   NE  
Kunštek Marela 10   NE  
Kunštek Oliver 10   NE  
Kunštek Lorena 10   NE <14g
Kunštek Bianca 10   NE <4g
Kunštek Željko 10   NE  
Kunštek Dragica 10   NE  
Kunštek Luka 10   NE  
Kunštek Eduardo 10   NE  
Cigula Ivana 10   NE  
Puškadija Juraj 6   NE  
Abičić Jelena 4   NE  
Abičić Oliver 4   NE  
Abičić Matej 4   NE <14g
Abičić Marija 4   NE  
Abičić Jozo 4   NE  
Alšić Mirela 4   NE  
Šuljić Josip 4   NE  
Alšić Pavica 4   NE  
Alšić Darko 4   NE  
Barić Davorka 2 7A DA  
Geto Ines 2 7A DA  
Puškadija Jakob 2 7A DA  
Medić Vedran 2   NE  
Puškadija Marijana 2   NE  
Puškadija Branko 2   NE  
Puškadija Vesna 2   NE